پروژه رشته روانشناسی عمومی مکانیسم های دفاعی- روانی

پروژه رشته روانشناسی عمومی مکانیسم های دفاعی- روانی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,000 تومان

توضیحات فایل

پروژه رشته روانشناسی عمومی مکانیسم های دفاعی روانی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه رشته روانشناسی عمومی مکانیسم های دفاعی- روانی در قالب word در ۱۷۱ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

فهرست مطالب پروژه رشته روانشناسی عمومی مکانیسم های دفاعی روانی

چکیده ……………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله …………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم: مباحث نظری

زیگموند فروید ………………………………………………………………………….. ۷

تعریف روانکاوی ……………………………………………………………………… ۱۵

ساختار شخصیت …………………………………………………………………….. ۱۸

دیدگاه روان پویشی ………………………………………………………………… ۳۴

دیدگاه انسان گرایی ……………………………………………………..………… ۴۴

دیدگاه صفت ………………………………………………………………………….. ۴۷

نظریه اجتماعی شناختی …………………………………………………………… ۴۹

مکانیزمهای دفاعی …………………………………………………………………… ۵۴

تاریخچه مکانیزم دفاعی …………………………………………………………. ۵۸

عملکرد مکانیزم دفاعی …………………………………………………………….. ۶۰

ویژگی مکانیزم دفاعی ………………………………………………… ………… ۶۲

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله …………………………………………….. ۷۱

سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی ……………………………………….. ۷۲

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی …………………………………….. ۷۹

طبقه بندی مکانیسم دفاعی …………………………………………………… ۸۱

حمایتهای تجربی………………………………………………………..………. ۱۴۳

سنجش مکانیزمهای دفاعی …………………………………………………. ۱۵۴

انواع آزمونها ………………………………………………………………….. ۱۵۶

آزمون علاقه…………………………………………………………………….. ۱۵۷

آزمون شخصیت………………………………………………………………… ۱۵۸

آزمون سازگاری بل …………………………………………………………….. ۱۶۱

آزمون شخصیت مینسوتا…………………………………………………….. ۱۶۲

روشهای فرافکنی……………………………………………………………….. ۱۶۳

آزمون رورشاخ……………………………………………………………….….. ۱۶۵

آزمون دریافت ذهنی ………………………………………………………….. ۱۶۶

فصل سوم :بحث و نتیجه گیری

برایند بحث………………………………………………………………………. ۱۶۹

فهرست منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………… ۱۷۰

منابع انگلیسی …………………………………………………………………. ۱۷۱

شرح مختصر:

زیگموند فروید در ۱۹۰۹ طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تأثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.

اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسبتر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان تأثیر خود را اعمال می کنند. ناخودآگاه به راههای مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات ادایی فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد.

مطالعه بیشتر