پروژه توانمندسازی منابع انسانی کارکنان با فرمت WORD

پروژه توانمندسازی منابع انسانی کارکنان با فرمت WORD
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۹ تیر ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
746 بازدید
۵,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شرح مختصر:

پروژه توانمندسازی منابع انسانی کارکنان با فرمت WORD

دانش پژوهان گرامی ،محصول مورد نظر شامل پروژه توانمندسازی منابع انسانی کارکنان می باشد که با فرمت ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۲۸ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

Related imageچکیده

ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است که دایما از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و این تغییرات را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. پیش بینی تغییرات با دقت نسبتاَ معقول با اشکال مواجه خواهدبود.

با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره سوم شده است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد.

به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، تواناسازی سازمان و کارکنان از طریق دانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می شود.

ما در این مطالعه نشان داده ایم که موانع پیش روی توانمند سازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء کدامند و چه تاثیری بر تامین خدمات در ایستگاه های دارند.

در این پژوهش بر اساس مدل نظری تحقیق متغیر وابسته، توانمندسازی منابع انسانی و متغیر هایمستقل  شامل: سوئ برداشت از مفهوم توانمندسازی، عدم وضوح اهداف و استراتژی هایتوانمندسازی،   شیوه های نامناسب تعیین نیازهای آموزشی، ساختار سلسله مراتبی سازمان ، و ناکارآمدی نظام های سازمانی می باشد.

با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، پژوهش حاضر درحیطه پژوهش های پیمایشی(یک وهله ای) و تجربی مقدماتی محسوب می شود، که از نظر ماهیت کاربردی است.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کار کنان شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاه های مسافری راه آهن می باشند،

که پس از انتخاب نمونه ای از جامعه، به منظورگرد آوری عقاید و نظرات آنان، در ابتدا نسبت به مصاحبه اکتشافی و سپس تدوین پرسشنامه ای اقدام شد.

روایی و پایایی بخش های این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS تعیین و تایید گردید.

سپس فرضیه های تحقیق، که تبیین کننده تاثیر متغیرهای مستقل بر توانمندسازی منابع انسانی است مورد آزمون قرار گرفت.

نهایتا با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و عدم وجود شواهدی دال بر رد آنها، همچنین بر اساس تحلیل یافته های تحقیق راهکارهای مناسب پیشنهاد گردید.

واژه های کلیدی:

توانمندسازی، هدف توانمندسازی، راهبردهای توانمندسازی، آموزش توانمندسازی، نظام سازمانی.

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.